top of page

Personvernærklering

Vi tar ditt personvern på alvor og vil at du skal føle deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en sikker og god måte. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan ivareta dem.

 
1. HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

En personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, som f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, etc.

 
2.BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal brukes. Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som vi samler inn er Rice Bowl AS, Tollbugata 17, 0152 Oslo, organisasjonsnummer 819 063 052

Vår kontaktadresse er Kirkegata 20, 0153 Oslo

3. VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige og relevante for formålene de samles inn for. Under kan du lese om hva vi bruker personopplysninger til, og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Booking av bord hos en av våre restauranter

Online bestilling av take away eller levering direkte fra oss

Når du bestiller take away eller levering fra en våre restauranter, samler vi inn opplysninger om navn, telefonnummer, leveringsadresse, ønsket tidspunkt for henting eller levering av mat og betalingsinformasjon.

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er avtalen om bestilling av take away eller levering som vi inngår med deg.

Booking av bord hos oss

Når du booker bord hos en av våre restauranter, samler vi inn opplysninger som navn, e-post, mobiltelefonnummer og tidspunkt for booking. Du kan velge å oppgi navn på firma hvis du booker på vegne av et firma. Du kan også velge å legge igjen en kommentar med spesifiserte ønsker, som f.eks. allergier eller andre hensyn vi skal ta. Vi behandler personopplysningene for å håndtere bordreservasjonen din.

Dersom du oppgir opplysninger om allergier eller andre mathensyn, sykdommer og lignende som vi skal hensynta, samtykker du til at vi kan behandle disse opplysningene for å håndtere din bordreservasjon. Vi behandler alle slike opplysninger konfidensielt.  

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er avtalen om bordreservasjon som vi inngår med deg. Dersom du oppgir helseopplysninger i tillegg, er det rettslige grunnlaget for vår behandling samtykke.

Behandling av henvendelser fra gjester, mulige samarbeidspartnere og andre

Hvis du ringer eller sender e-post til oss, eller kontakter oss via sosiale medier, vil vi behandle dine personopplysninger for å svare på henvendelsen fra deg.

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesse i å svare på din henvendelse og yte god kundeservice.

Bestilling av mat via tredjepartsleverandør

Dersom du bestiller mat fra en av våre restauranter via en tredjepartsleverandør, som f.eks. Wolt, vil vi motta opplysninger om navn, lokasjon, tidspunkt for bestilling, innhold i bestilling og leveringstidspunkt fra tredjepartsleverandøren. Dette gjør vi for å kunne levere bestillingen.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er avtalen som du har inngått med oss og tredjepartsleverandøren.

Kunderegister

Vi fører et eget kunderegister med opplysninger om navn, e-post og telefonnummer, samt opplysninger om hvilke bestillinger kunden har gjort og hvilke tjenester kunden har benyttet. Dette gjør vi for å kunne levere tjenestene våre.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i kunderegisteret er vår berettigede interesse i å administrere våre kundeforhold.

Hvor lagrer vi informasjon om deg – og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?

Vårt firma er vert på Wix.com-plattformen. Wix.com gir oss nettplattformen som lar oss selge produktene og tjenestene våre til deg. Dataene dine kan lagres gjennom Wix.coms datalagring, databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene. De lagrer dataene dine på sikre servere bak en brannmur.

Alle direkte betalingsgatewayer som tilbys av Wix.com og som brukes av selskapet vårt, overholder standardene satt av PCI-DSS som administreres av PCI Security Standards Council, som er en felles innsats av merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. PCI-DSS-krav bidrar til å sikre sikker håndtering av kredittkortinformasjon av butikken vår og dens tjenesteleverandører.

Markedsføring

Hvis du melder deg på vårt nyhetsbrev eller melder deg inn i vår medlemsklubb, vil vi behandle din e-postadresse, kontaktinformasjon og fødselsdato til å sende deg nyhetsbrev med tilbud og nyheter.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for markedsføring via nyhetsbrev og medlemsklubben er samtykke.

 

Rekruttering 

Dersom du søker jobb hos oss, vil vi behandle personopplysninger som fremgår av CV, søknadsbrev og annen informasjon du sender inn til oss. I tillegg vil vi innhente og behandle annen informasjon som er nødvendig i forbindelse med søknads- og rekrutteringsprosessen, som f.eks. referanser og attester.  

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger om deg som jobbsøker er ditt samtykke.  

Lovpålagte plikter

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovpålagte plikter, f.eks. bokføring.

4. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi deler personopplysninger med tredjeparter dersom vi er lovpålagt å gjøre det. Dette kan f.eks. være offentlige myndigheter som skattemyndighetene.

5. BRUK AV DATABEHANDLERE
Vi inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Vi bruker databehandlere blant annet som leverandør av online booking-tjenester til restaurantene og IT-tjenester. Våre databehandlere kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss, og beskrevet i denne personvernerklæringen.
6. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL LAND UTENFOR EU/EØS.

Rice Bowl AS behandler hovedsakelig personopplysninger innenfor EU/EØS. Hvis det blir nødvendig å overføre personopplysninger ut av EU/EØS, vil vi sikre at nødvendige tiltak og garantier er på plass før slik overføring skjer. Vi bruker alltid EUs standard kontraktbestemmelser som overføringsmekanisme ved overføring av personopplysninger ut av EU/EØS.

7. LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Når det ikke lenger er nødvendig, vil vi slette dem. Når du booker et bord på en av våre restauranter, lagrer vi de opplysningene du gir til oss frem til 36 måneder etter at bookingen er gjennomført. Dersom du kansellerer en booking, sletter vi opplysningene dine etter 36 måneder.

8. DINE RETTIGHETER

Dersom vi behandler dine personopplysninger, har du flere rettigheter. I det følgende vil vi beskrive disse rettighetene, og hvordan du kan benytte deg av dem.

 

Innsyn

Dersom vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til å be om innsyn i og motta en kopi av personopplysningene dine. Hvis du ber oss om innsyn, er vi forpliktet til å gi deg innsyn innen én måned fra vi mottok innsynsbegjæringen, med mindre saken din er svært kompleks. Da kan tidsfristen forlenges med ytterligere to måneder. I så fall vil du få informasjon om dette.

Retting

Dersom du mener at de personopplysningene vi har om deg ikke er riktige eller er ufullstendige, har du rett til å be om at de rettes eller oppdateres.

Sletting

Du kan be om at vi sletter personopplysningene dine dersom:

·       Personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet de ble behandlet for

·       Du ønsker å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss, og det ikke finnes annet rettslig grunnlag for behandlingen

·       Vår behandling av personopplysninger ikke er lovlig

Begrenset behandling

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses dersom:

·       Opplysningene vi behandler om deg ikke er riktige

·       Behandlingen av personopplysninger ikke utføres i tråd med gjeldende regler

·       Vi ikke trenger personopplysningene for formålene de var samlet inn for, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav

·       Du har protestert på behandlingen, og venter på kontrollen av hvorvidt våre berettigede interesser veier tyngre enn dine interesser.

 

Protest

Dersom det rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysningene dine er vår berettigede interesse, kan du protestere på behandlingen. Vi må deretter vurdere din protest, og om vår berettigede interesse fortsatt veier tyngre enn ditt personvern.

Du har en ubetinget rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene du har gitt til oss. Kopien skal du få i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Retten til dataportabilitet skiller seg fra retten til innsyn ved at du kun har rett til personopplysningene som du selv har gitt til oss og som behandles etter visse lovlige rettslige grunnlag, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg.

Hvordan benytte deg av dine rettigheter

Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, kan du ta kontakt med oss på e-post: ricebowlno@gmail.com

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysningene som er registrert om en selv. Innsyn kan en få ved å henvende seg til Behandlingsansvarlig. Nødvendig kontaktinformasjon til Behandlingsansvarlig kan finnes på brreg.no.

9. KLAGE

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Du kan lese om hvordan du kan klage til Datatilsynet her.

 

10. ENDRINGSLOGG

Denne personvernerklæringen ble sist endret 23.03.2024.

bottom of page